Recitace

Městské kolo - recitace

Recitační část přehlídky "Dětská scéna" je přehlídka dětských sólových recitátorů.

Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.

Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.


Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia:

1. věková kategorie – žáci 2.–3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu),

2. věková kategorie – žáci 4.–5. ročníků základních škol,

3. věková kategorie – žáci 6.–7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií,

4. věková kategorie – žáci 8.–9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.


Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty.


Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut u 1. a 2. kategorie a 7 minut u 3. a 4. kategorie pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem.


Propozice přehlídky "Dětská scéna 2020"Městské kolo postupové přehlídky dětských recitátorů se uskuteční:

12. - 13. března 2020

v Knihovně Jiřího Mahena v Brně


Čtvrtek 12. března 2020 - 0. - 2. kategorie

Pátek 13. března 2020 - 3. a 4. kategorie


Přihlášku naleznete zde.

Přihlášky zašlete nejpozději do 21. 2. 2020.

Společně s přihláškou je třeba také zaslat texty recitátorů (s uvedením jména recitátora a kategorie), na e-mail: detskascena@luzanky.cz

Se sólovým recitátorem se postupového kola zúčastní pedagog, který recitátora připravoval.

Prezence bude probíhat v knihovně od 8:30.

Zahájení recitační přehlídky bude v 9:00.

Předpokládaný konec je do 15:00.