Divadlo

Oblastní kolo - divadlo

Program_Divadlo.pdf

Divadelní část přehlídky "Dětská scéna" je přehlídka inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů.

Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží.

Součástí přehlídky je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru.


Oblastní kolo postupové přehlídky dětského divadla se uskuteční:


13. - 14. března 2020


v divadelním sále Ornis v budově Střediska volného času Lužánky, Lidická 50, Brno.Propozice přehlídky "Dětská scéna 2020"