Divadlo

Oblastní kolo - divadlo

Divadelní část přehlídky "Dětská scéna" je přehlídka inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů.

Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží.

Součástí přehlídky je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru.


Oblastní kolo postupové přehlídky dětského divadla se uskuteční:


14. března 2020


v divadelním sále Ornis v budově Střediska volného času Lužánky, Lidická 50, Brno.Přihlášku do oblastního kola divadelní části přehlídky "Dětská scéna 2020" naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek pro oblastní kolo je 16. 2. 2020.

Společně s přihláškou je třeba také zaslat scénář inscenace na e-mail: detskascena@luzanky.cz.

Propozice přehlídky "Dětská scéna 2020"