Dětská scéna Brno
Přehlídka dětského divadla a dětských sólových recitátorů je postupová přehlídka inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dětských sólových recitačních vystoupení.

Smyslem přehlídky dětského divadla je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží.

Přehlídka dětských sólových recitátorů má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.Krajské kolo